Физкультура для всей семьи http://neochota.ru Sun, 18 Apr 2010 14:18:49 +0000 http://wordpress.org/?v=2.7.1 en hourly 1 Боль в спине: приятные способы лечения http://neochota.ru/budem_zdorovy/bol-v-spine-priyatnye-sposoby-lecheniya.html http://neochota.ru/budem_zdorovy/bol-v-spine-priyatnye-sposoby-lecheniya.html#comments Sun, 18 Apr 2010 14:17:36 +0000 admin http://neochota.ru/?p=525 http://neochota.ru/budem_zdorovy/bol-v-spine-priyatnye-sposoby-lecheniya.html/feed Восточные единоборства: тай-чи и тай-бо http://neochota.ru/vsegda_v_forme/vostochnye-edinoborstva-taj-chi-i-taj-bo.html http://neochota.ru/vsegda_v_forme/vostochnye-edinoborstva-taj-chi-i-taj-bo.html#comments Sun, 11 Apr 2010 09:33:05 +0000 admin http://neochota.ru/?p=510 http://neochota.ru/vsegda_v_forme/vostochnye-edinoborstva-taj-chi-i-taj-bo.html/feed Интенсивность тренировки зависит от пульса http://neochota.ru/vsegda_v_forme/intensivnost-trenirovki-zavisit-ot-pulsa.html http://neochota.ru/vsegda_v_forme/intensivnost-trenirovki-zavisit-ot-pulsa.html#comments Wed, 07 Apr 2010 11:59:09 +0000 admin http://neochota.ru/?p=487 http://neochota.ru/vsegda_v_forme/intensivnost-trenirovki-zavisit-ot-pulsa.html/feed Зачем мне фитнес-тестирование http://neochota.ru/vsegda_v_forme/zachem-mne-fitnes-testirovanie.html http://neochota.ru/vsegda_v_forme/zachem-mne-fitnes-testirovanie.html#comments Sun, 04 Apr 2010 11:14:27 +0000 admin http://neochota.ru/?p=481 http://neochota.ru/vsegda_v_forme/zachem-mne-fitnes-testirovanie.html/feed Рука на пульсе или аэробная зона http://neochota.ru/vsegda_v_forme/ruka-na-pulse-ili-aerobnaya-zona.html http://neochota.ru/vsegda_v_forme/ruka-na-pulse-ili-aerobnaya-zona.html#comments Sun, 04 Apr 2010 11:06:18 +0000 admin http://neochota.ru/?p=477 http://neochota.ru/vsegda_v_forme/ruka-na-pulse-ili-aerobnaya-zona.html/feed